تماس با ما : 36612477-021 info@fiteco.ir

شیر آلات صنعتی

شیر پروانه ای
شیر پروانه ای، BUTTERFLY VALVE شیر پروانه ای (BUTTERFLY VALVE) چدنی با دیسک استیل ممکن استاز بدنه فولاد یا بدنه چدن و یا استنلیس استیل ساخته شود. شیر پروانه ایادامه مطلب
شیر کشویی
شیر توپی
شیر توپی یا گازی شیرهایی با حرکت چرخشی میباشند که در آنها از مجرابندی که به شکل کروی میباشد استفاده میشود. که این مجرابندها برای باز و بسته کردن جریانادامه مطلب
شیر سوزنی
شیر سوزنی Globe Valve شیر سوزنی: یک شیر سوزنی، شیری است با حرکت عمودی که در موارد کنترل جریان، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد استفاده قرارادامه مطلب
شیر یک طرفه
چک ولو چیست؟ یک دسته از چک ولوها به چک ولو سوپاپی معروفند. در این نمونه جریان سیال با فشار به درون چک ولو راه می یابد و نهایتا، فشارادامه مطلب
شیر سماوری
گاهی در صنعت باید جریان به سرعت وارد مدار گردد و یا اینکه سریعا از مدار خارج شود، در چنین حالتی استفاده از شیر کشویی و یا سوپاپی چندان منطقیادامه مطلب
شیر دیافراگمی
Diaphragm Valve شیر دیافراگمی : یک شیر دیافراگمی ، شیری است با حرکت خطی که در موارد بازکردن مسیر، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد استفاده قرارادامه مطلب
شیر صافی