تماس با ما : 36612477-021 info@fiteco.ir
شیر یک طرفه
چک ولو چیست؟ یک دسته از چک ولوها به چک ولو سوپاپی معروفند. در این نمونه جریان سیال با فشار به درون چک ولو راه می یابد و نهایتا، فشارادامه مطلب