تماس با ما : 36612477-021 info@fiteco.ir

شیر یکرفه دریچه ای

شیر یک طرفه
چک ولو چیست؟ یک دسته از چک ولوها به چک ولو سوپاپی معروفند. در این نمونه جریان سیال با فشار به درون چک ولو راه می یابد و نهایتا، فشارادامه مطلب