تماس با ما : 36612477-021 info@fiteco.ir

پروژه اطلاعات

مورد مطالعه

کنترل ولو

درباره کنترل ولو :  کنترل ولو شیری است که با اعمال نيرويي غير از نيروي دست عمل مي نمايد و ميزان جريان سيال را در يك سيستم كنترل فرايندي تنظيم مي كند، شير كنترل شامل يك شير است كه به يك مكانيزم محركه (actuator) که توانائي تغيير عنصر کنترل کننده سيال را دارد متصل مي باشد .اين تغيير بر مبناي سيگنالي است كه از سيستم كنترل دريافت ميشود.

كنترل  ولو عنصر نهایی در لوپ کنترل است و نقش مهم و اساسي در يك صنعت فرايندي ايفا مي نمايد.

به طور کلی کنترل ولو ها بر اساس مشخصه های مختلف طبقه بندی می شوند.

مثلا بر اساس نوع جنس بدنه، نوع سیال،نوع حرکت و ...

درباره انواع کنترل ولو از لحاظ نوع حرکت : ١-شير با حرکت خطي ٢-شير با حرکت دوراني

نحوه عملکرد کنترل ولو  دو حالت دارد:

Direct acting valve: شير كنترلي كه موقعي كه سيگنال اعمالي روي محرك افزايش مييابد،  مي بندد.

Reverse Acting Valve: شير كنترلي كه موقعي كه سيگنال اعمالي روي محرك افزايش مييابد، باز مي نمايد

درباره قسمت های تشکیل دهنده كنترل ولو :

 • Body: بدنة شير اصلي ترين قسمتي از شير است كه تحت فشار مي باشد. اين قسمت شامل اتصالات و مسير جريان ميباشد. اين قسمت همچنين محل لازم براي  نشيمنگاه و بندآور Seat) و.) Plug را فراهم ميآورد
 • Bonnet: ساقه قسمتي از شير است كه ميلة شير(Stem)   در آن حركت مي كند و به عنوان يك هدايت كننده (Guid)براي ميلة شير مي باشد. ساقة شير همچنين در برگيرند ة جعبة آ ببندها مي باشد. ساقه مي تواند يكپارچه، پيچي يا فلنجي باشد.
 • Actuator :محرك يكي از قسمتهاي اساسي و مهم در شيرهاي كنترل مي باشد. كار آن اعمال نيرو وفشار به ميلة شير و حركت آن جهت تغيير وضعيت عضو مسدود كننده م يباشد. با حركت عضو مسدودكننده جريان سيال تنظيم و يا قطع و وصل مي گردد. محركها داراي انواع مختلفي مي باشند.
 • Power Unit : قسمتي از محرك كه انرژي سيال يا الكتريك يا مكانيك را به حركت ميله شير تبديل می نماید
 • Pneumatic  : وسيله اي كه انرژي يك سيال تراك مپذير معمولا هوا را به حركت تبديل م يكند.
 • Electric  : وسيله اي كه انرژي الكتريكي را به حركت تبديل م ينمايد.

درباره کاربرد کنترل ولو : کنترل ولو برروی کنترل خطوط انتقال مواد غذایی ، نفت ، بخار ، آب ، شیمیایی و دارویی مورداستفاده قرارمیگیرد.

 • درباره کنترل ولو سامسون / کنترل ولو Samson
 • درباره کنترل ولو فیشر / کنترل ولو Fisher
 • درباره کنترل ولو مسونیلان / کنترل ولو Masoneilan
 • درباره کنترل ولو هانیول / کنترل ولو Honeywell
 • درباره کنترل ولو فاکسبورو / کنترل ولو Foxboro

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مورد کنترل ولو با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید .