تماس با ما : 36612477-021 info@fiteco.ir

پروژه اطلاعات

مورد مطالعه

لوله آلیاژی

لوله آلیاژی

شرکت فروزان تامین کننده انواع لوله های آلیاژی می باشد. از مهمترین انواع این آلیاژها می توان موارد زیر را نام برد:

لوله های آتشخوار , لوله A335 GR P5 / لوله A335 GR P9 / لوله A335 GR P11 / لوله A335 GR P22 و…

لوله ASTM, A106, A333, A335, API5L, X42, X52, X70 A333

انواع لوله های A106

انواع لوله های API 5L

لوله های X42 / لوله های X52 / لوله های X70

لوله های آتشخوار معادل استانداردهای

st45/st38.5/15mo3/13crmo45/a179/a192/a213 t11/astm b729

موارد کاربرد و تنوع جنس این لوله ها عبارت است از:

الف) A335-P11 : برای محدوده دمایی C °۴۰۰ تا C ° ۴۷۰

ب) A335-P22: برای محدوده دمایی C ° ۴۸۰ تا C ° ۵۵۰ (هدرهای اصلی بخار)

پ) A335-P91 : برای محدوده دمایی بالاتر از C ° ۵۰۰

ت) A335-P92: برای محدوده دمایی بالاتر از C °