تماس با ما : 36612477-021 info@fiteco.ir
شیر دیافراگمی
Diaphragm Valve شیر دیافراگمی : یک شیر دیافراگمی ، شیری است با حرکت خطی که در موارد بازکردن مسیر، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد استفاده قرارادامه مطلب
اتصالات استیل
اتصالات استیل Stainless Steel Fitting اتصالات  استیل به دو صورت اتصالات  استیل جوشی و اتصالات  استیل دنده ای تولید و در صنایع غذایی، گاز، بخار، هوا و صنایع دارویی وادامه مطلب