تماس با ما : 36612477-021 info@fiteco.ir
اتصالات فشار قوی
اتصالات فشار قوی High Pressure Fitting اتصالات فشار قوی بصورت دنده ای و به دو صورت اتصالات فشار قوی فولادی و استنلس استیل و در صنایع آب ، گاز ،ادامه مطلب
اتصلات جوشی
اتصالات جوشی Welding Fitting اتصالات جوشی بصورت اتصال جوشی و به دو صورت اتصالات جوشی فولادی و اتصالات جوشی استیل تولید و در صنایع آب، گاز، بخار، هوا و صنایعادامه مطلب
اتصالات استیل
اتصالات استیل Stainless Steel Fitting اتصالات  استیل به دو صورت اتصالات  استیل جوشی و اتصالات  استیل دنده ای تولید و در صنایع غذایی، گاز، بخار، هوا و صنایع دارویی وادامه مطلب