تماس با ما : 36612477-021 info@fiteco.ir

فلنج گلودار جوشی فولادی

فلنج گلودار
فلنج گلودار فلنج گلودار دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش می شود. وجود این گردن باعث تقویتادامه مطلب