تماس با ما : 36612477-021 info@fiteco.ir

شیر سوزنی برقی

شیر سوزنی
شیر سوزنی Globe Valve شیر سوزنی: یک شیر سوزنی، شیری است با حرکت عمودی که در موارد کنترل جریان، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد استفاده قرارادامه مطلب