تماس با ما : 36612477-021 info@fiteco.ir

شیر اطمینان

شیر اطمینان
شیر اطمینان چیست؟ شیر اطمینان دنده ای در مسیر لوله کشی به جهت جلوگیری از اسیب رسیدن به سایر تاسیسات که هزینه ی بالایی دارند استفاده میشود. نحوه کار بهادامه مطلب