تماس با ما : 36612477-021 info@fiteco.ir
آی تو پی
آی تو پی I/P : مبدلهای فشار به جریان شبیه به ترانسمیتر های فشار، وظیفه تبدیل کمیت فیزیکی فشار به کمیت الکتریکی جریان را به عهده دارند. از تفاوتهای عمدۀادامه مطلب